Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Ξεκινάει μία νέα σκλαβιά μέ τήν E.N.D. καί τόν Σώρρα;Τὸ παρακάτω ἔλαβα ἐχθές, ἀπὸ παραλήπτη ποὺ δὲν γνωρίζω, καὶ μὲ ἔχει προβληματίσει βαθύτατα.

Δὲν μπορῶ νὰ γνωρίζω ἐὰν εἶναι ἀληθές, ἀλλὰ φαίνονται ἀληθεῖς ὅλες οἱ
καταγγελίες ποὺ καταγράφονται. Θὰ μᾶς παρακαλέσω, (κι ἐμοῦ
συμπεριλαμβανομένης) ἐὰν φυσικὰ μποροῦμε, νὰ παραμείνουμε ὅσο τὸ δυνατὸν
ψύχραιμοι, νὰ μελετήσουμε μὲ προσοχὴ τὰ ὅσα γράφει καὶ νὰ προσπαθήσουμε
νὰ σταματήσουμε αὐτὸ ποὺ μᾶς πλησιάζει. Εἶναι σοβαρότατες οἱ
καταγγελίες ποὺ γίνονται!


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου