Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Κι αν το κινητό μου πέσει στο νερό... Συμβουλές και βήματα δράσης

Σε περίπτωση που το κινητό σας πέσει στο νερό, όσο πιο άμεσα αντιδράσετε, τόσο το καλύτερο. Ειδικά στην περίπτωση του θαλασσινού, που η οξείδωση της πλακέτας είναι πιο άμεση. Αν το τηλέφωνο έχει κλείσει, μην το βάλετε για φόρτιση στην προσπάθεια σας να ανοίξει. Ένα πιθανό βραχυκύκλωμα υπάρχει πιθανότητα να προξενήσει μεγαλύτερη βλάβη.
Διαβάστε περισσότερα »

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου